لیست دانشگاه های مورد تایید مالزی (از دیدگاه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری) - May 2013

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تازه‌ترین تغییرات در ارزشیابی دانشگاه‌های جهان از جمله مالزی را اعلام کرد. بر اساس تازه‌ترین به روز رسانی وب‌سایت وزارت علوم ، ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاه‌های خارج از کشور (برای ارزشیابی مدارکی که شروع دوره تحصیلی مربوط به آنها، بعد از اول می 2013 باشد) اعلام شده است. 

بر این اساس یکایک مؤسسات و شعب آنان در کشورهای مختلف، بر اساس ویژگیهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری، اداری ـ مالی و رفاهی بررسی، به به پنج گروه زیر تقسیم شده‌اند:

 

گروه الف: مؤسسات ممتاز (تمام مقاطع مورد قبول)

گروه ب: مؤسسات خوب (تمام مقاطع مورد قبول)

گروه ج: مؤسسات متوسط (تمام مقاطع مورد قبول - کارشناسی ارشد مشروط به معدل کارشناسی بالای ۱۴ - دکترا مشروط به معدل کارشناسی ارشد بالای ۱۵ و ارائه ۲ مقاله) 

گروه د: مؤسسات ضعیف (کاردانی و کارشناسی)

گروه هـ: مؤسسات غیر قابل قبول


بر این اساس دانشگاه‌های مالزی به ترتیب زیر گروه‌بندی شده‌اند:

 

 

لازم به توضیح است برای رشته های گروه پزشکی، معیار ارزشیابی دیدگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بر این اساس دانشگاههای UKM , USM , UM و UPM در کلیه مقاطع و رشته های پزشکی مورد تایید می باشند.


دانشگاه های مورد تایید مالزی، دانشگاه مالزی وزارت علوم