توجه: اطلاعات این صفحه صرفا برای معرفی دانشگاه لینکلن به عنوان یکی از دانشگاههای مالزی می باشد. این سایت هیچ گونه ارتباط و اطلاعی از نمایندگی و فعالیت این دانشگاه در ایران ندارد.

لازم به ذکر است این دانشگاه مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران نمی باشد و فعالیت این دانشگاه در ایران توسط وزارت علوم، غیرمجاز اعلام شده است. 

 
 
 

موقعیت دانشگاه


دانشگاه لینکلن مالزی

Mayang Plaza Block A No 1 Jalan SS 26/2 Taman Mayang Jaya 47301, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia